Vad ska du berätta för larmcentralen

Vad du ska berätta för ambulansen:

  • Först ska du uppge namn, plats och personnummer

  • Sedan ska du be om att få kontakt med ambulans

  • Var du är?

  • Vad som hänt som du känner till?

  • Hur många individer som är påverkade av händelsen?

  • Vilka skador som du ser?

  • Beskriv symptom hos drabbade?

  • Vänta sedan för ytterligare beskrivningar?