Vad Langaren Inte Berättar

Det är vanligt att den illegala drogen som en langare har är utblandad med okända substanser. Detta sker för att langaren vill göra en större vinst på försäljningen. Detta kan ha flera konsekvenser. I bästa fall har utblandningen ingen påverkan på individen som konsumerar drogen. I sämre fall finns däremot ett flertal fall där utblandningen med droger som t.ex. kokain och tjack resulterat i bestående skador och död. Det sker när drogen blandats ut med B-12 laxeringsmedel, men även andra medel som används för djurbehandling som inte är anpassad för den mänskliga kroppen.

Langare säljer alltid i avsikt om att gå i vinst ekonomiskt, även om det är för att försörja eller skapa extra kapital i vardagen. De arbetar hårt för att bygga om en kundbas  som regelbunden konsumerar deras produkter. Langaren tänker beräknat, strategiskt och manipulativt. De kommer därför agera som om de vore en nära vän till kunden, relationen som skapas gör därmed kunden mer villig att både lita på och köpa av langaren. Det är därför viktigt att förstå som kund, om du är skyldig langaren pengar kan det vänliga snabbt förändras till våld och osämja.

Langaren är oftast obrydd över vad som händer efter köpet. Det betyder att om kunden överdoserar, snedtänder eller hamnar i andra problem pga konsumeringen så förblir langaren obrydd så länge den har blivit betald. Det är därför viktigt att förstå hur opersonlig köpet är utifrån langarens perspektiv.

Även om langaren verkar ge ett tryggt intryck, vet de sällan vad innehållet i produkten är. Detta är för att majoriteten av langare är mellanhanden från en större Organisation till en konsument. I och med att mängden mellanhänder och att parter är okända vet du därför inte hur ofta och mycket drogen ut blandats med andra tillskott. Det finns därför ingen garanti på vad drogen innehåller, köpen kan därför relateras med rysk roulette över individens välmående.

Du får sällan en unik deal, även om köpet marknadsför som något ingen annan får tillgång till. Langare har ej favoriter som tilldelas bättre priser än andra, även om denna bild kan skapas i avsikt om att öka din konsumtion.