Olika typer av hjälps innebörd

Socialtjänsten: Om du har problem med droger kan du kontakta socialtjänsten, de har skötare som är specialiserade på missbruksproblem. När du ringer för att boka tid ska du även berätta om dina problem och om hur akut din situation är. Besöket är även belagt med en liten kostnad.

Hälsorådgivning: Det är lätt att besöka denna vård utan tidsbokning och du behöver inte uppge personlig information vid besök. På hälsorådgivningen kan använda injektionsnålar och sprutas bytas ut till rena samtidigt som individen informeras  om hälsovård, vård som  kan sökas mot missbruk samt om infektionssjukdomar.

Privat missbrukarvård: Privat missbruksvård kan du söka utan remiss och eller betalningsförbindelse. Du kommer däremot behöva betala hela kostnaden för rehabiliteringen själv.

Ungdomsmottagningar: Är platser som är avsedda för att hjälpa ungdomar och deras familjer med missbruksproblem. Dem är oftast fria från avgifter och det krävs ingen remiss för att besöka dem. Många av dem har även Jourtid där besök kan ske utan tidsbokning.

Anstalt och Rehabiliteringsvård: Denna vård är avsedd för när den öppna vården inte räcker till. Här krävs även en betalningsförbindelse samt ofta en remiss från individens läkare. Du kan därmed inte söka dessa vård frivilligt. Syftet med denna vård är att avbryta droganvändandet och patienten får  under sina avgiftning prata med sköterskor och läkare om  hur de mår, sina liv etc. Om öppen vård inte räcker till efter avgiftningen övervägs anstaltsrehabilitering där individen i 1-4 veckor bor på anstalten, deltar i individuella och gruppdiskussioner samt planerare hur livet efter anstalten ska vara. AVgifterna för denna vård varieras, däremot om en  betalningsförbindelse beviljas betalar kommun för vården.