nedladdning (21).jpeg

Familjeproblem - Psykisk ohälsa - Missbruk

Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse. Deras syfte att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller/eller mår psykiskt dåligt.