Självmedicinering

Det finns en tydlig korrelation mellan mental ohälsa och narkotikabruk. Detta grundar sig i att sårbara människor letar efter lösningar på sin psykologiska ohälsa, varav droger ger en tillfällig flykt från verkligheten under högen, följt av sämre mående än innan användning.

 

Exempel på detta är:

  • En deprimerad individ använder cannabis för att minska ångest.

  • En individ med social fobi dricker mycket alkohol för att bli bekväm i sociala sammanhang.

  • En individ som lider av panikattacker använder Benzo, Xanax för att minska symptomen av attacker eller för att stoppa dem.

  • En individ med lite energi och motivation tar adderall eller tyngre opiater (t.ex. kokain, meeth och tjack) för att blir mer energisk och produktiv.

 

Nackdelen med detta är att alkohol och droger sällan hjälper individen att hantera de underliggande mentala problemen. De skapar istället nya problem samtidigt som befintliga problem förvärras. Beroendet ökar även i dessa fall, drogen får individen att glömma befintliga problem samtidigt som situationen endast förvärras.

 

Symptom av hur en mental sjukdom kan trigga fler:

Droger kan ofta skapa mentala problem och symptom av mentala sjukdomar. Exempel på detta är substanser skapar symptom från mental ohälsa i form av paranoia, depression och missuppfattningar. Dessa symptom kan sedan fortsätta efter att drogens effekt slutar verka.


 

Exempel på detta är

  • Användande av droger och stora mängden alkohol ökar risken för att uppleva traumatiska upplevelser, som t.ex. misshandel och våldtäkt vilket sedan kan skapa större mentala problem med symptom av depression, PTSD, ätstörningar mm.

  • Under högen försämras individens förmåga att ta moraliska beslut, det är därför ofta vanligt att en individ bryter mot lagen och tar beslut som skapar ångest samtidigt som individen kämpar med ett substansberoende.

  • Oskyddat sex samt delandet av injektionssprutor leder ofta till spridningen av sjukdomarna HIV och hepatit C. Vilket med tiden kan skapa ångest grundat i de livsförändrande konsekvenserna.

  • Depression är vanligt bland opiatmissbrukare och alkoholmissbrukare där användarens mentala hälsa försämras i takt med att substansens effekt minskar. Vilket kan både försämra och skapa mentala sjukdomar.