Seratonin Syndromet

Orsak:

Serotonin Syndromet innebär att för mycket neurotransmittor serotonin är i hjärnan eller på andra ställen av kroppen. Orsaken är att man har konsumerat för höga doser av MDMA eller blandat MDMA med andra substanser som exempelvis med antidepressiva (specifikt monoaminoxidashämmare, MAO-inhibitor) eller andra substanser som påverkar serotonin nivåerna. Ett serotoninsyndrom kan vara livsfarligt.  

 

Symptom:

Feber

Frossa/rysningar/darrningar

Diarré

Illamående

Högt blodtryck

Nedsatt motorik-rörelse

Hjärtrytmrubbningar

 

Vad gör man?

Ring ambulans omedelbart och informera att den drabbade personen har konsumerat dessa substanser.