Psykotiska Stadier

Varför händer det:

Användande och eller höga doser av stimulerande droger (kokain, meth, amfetamin) så att kroppen fysiskt och psykiskt ej kan återhämta sig. Den tydligaste orsaken är sömnbrist skapad av ovanstående punkter.

 

Symptom:

Starka hallucinationer, paranoia och förvrängd bild av världen. 

 

Vad du ska göra:

Ge individen en lugn beskrivning av att deras situation är naturlig, att deras symptom är vanliga för de som lider av sömnlöshet. Förklara även att stadiet är tillfälligt och kommer att försvinna så fort de får mer sömn. Arbeta sedan med att lugna ned individen, erbjud t.ex. varm dricka, byt plats till en där individen känner sig trygg och kan sova.

 

Om stadiet inte förändrats och blir ohanterbart för individen, ring ambulans. Individen bör inte ta lugnande droger i detta stadium! Endast en doktor kan veta om det behövs och i det fallet vilket lugnande som ska användas.

 

Undvik

Var inte högljud eller hotfull mot personen. Kritisera eller lura inte personen. Hindra inte personen om det inte kan bli farligt utan låt personen få som en vill så länge det är rimligt.