Vad händer när Cannabis Legaliseras?

Förra veckan publicerades undersökningen av drogvanor bland skolungdomar i Europa -

ESPAD 2019 – vilken bygger på närmare 100 000 svar från 16-åriga elever i 35 länder.

Cannabis är den vanligaste illegala drogen. I Sverige är användningen förhållandevis låg och

har inte förändrats över tid. Enligt CANs drogvaneundersökningar i årskurs 9 och gymnasiets

årskurs 2 har under 2000-talet narkotikaerfarenheten varit relativt stabil de senaste tio åren

sett till andelen elever som någon gång använt narkotika. Samtidigt visar en annan

undersökning att debutåldern ökar vilket ju är oerhört glädjande.


Staten Colorado i USA legaliserade cannabisanvändning 2014. En ny rapport visar att priset

på cannabis nu är betydligt lägre än det var för sex år sedan. Samtidigt svarar högpotent

cannabis (med hög THC halt) för en allt större del av försäljningen. Regelbunden användning

av cannabis bland vuxna över 21 år har ökat från 16,6 % 2017 till 18,5 % 2019. Användningen

är nu dubbelt så hög i Colorado som det nationella genomsnittet på 9,6 %.

Fördelarna enligt de som stödjer legaliseringen är att ekonomin gynnas, minderårigt bruk minskar och innehållet av drogen kan säkert regleras. Legaliseringen kommer skapa nya skatteintäkter och lösgöra polisresurser samtidigt som nya jobb skapas. Minderårigt bruk kommer sedan minska för att den sociala acceptansen av brukandet startar vid 20-årsåldern. Avslutningsvis kommer THC mängden tillsammans regleras till säkrare nivåer samtidigt som drogen säljs renare.


Dessa argument låter lockande, däremot visar statistiken som är presenterad ovan hur THC halten i allmänhet höjs hand i hand med brukandet av cannabis. Utöver det växes den illegala försäljningen av drogen till minderåriga som även burkar i större grad. Avslutningsvis skapas större behov av polisresurser mot hjälpandet av farliga situationer skapade från narkotikabruket.236 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla