Opioidkrisen i USA

Opioidkrisen i USA är ett faktum och har orsakat enorm förödelse. Läkare har skrivit ut tunga opioider till sina patienter efter uppmaningen från företaget Purdue Pharma att drogen Oxycontin inte skapade beroende. Problemet växte fram i början av 2000-talet och visade sig tydligt när personer blev utfrågade om de använde Oxycontin för rekreationellt bruk. Antalet som svarade ja på frågan ökade från 400 000 1999 till 1,9 miljoner 2002 till 2,8 miljoner 2003. Mellan 21 till 29 procent av dem som använde Oxycontin missbrukade drogen och 8 till 12 procent utvecklade ett alvarligt missbruk.


Samtidigt som Oxycontin spred sig i det amerikanska samhället så ökade antalet patienter i akuten som antingen överdoserade eller missbrukat receptbelagd medicin med 98% från 2004 till 2009. Under denna tid så var missbruk eller överdosering av receptbelagda mediciner vanligare än missbruk av heroin och kokain.


Priset för en burk Oxycontin kostar mellan 450 USD till 2468 USD beroende på styrka och mängd tabletter. Det är viktigt att komma ihåg att detta är det legala priset och att det illegala priset kan vara uppemot 8 gånger så högt. Det är därför lätt att förstå att personer som lider av opioidberoende väljer andra droger som är betydligt billigare men ger ett starkare rus. Därför gick 4 till 6 procent av dem som missbrukade receptbelagda tabletter till heroin och 80 procent av dem som använder heroin missbrukade receptbelagda tabletter först.


Nu har krisen inneburit att fler personer överdoserar på Fentanyl, Tramadol eller andra felaktigt tillverkade droger. Under 2018 kunde man se en enorm ökning i antalet överdoser av opioider och många kallar detta för den tredje vågen.Krisen har kostat USA enormt och uppskattas kosta 78,5 miljarder USD per år för sjukvård, förlorad produktivitet, missbruksvård och rättsväsende ingripande. Om du behöver hjälp att överkomma substans-relaterade problem eller ett beroende till någon drog kan du läsa på om hjälporganisationer i länken nedan, eller kontakta oss på LiveClean för råd.

84 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla