Norska heroinister ges gratis heroin

Helsodirektoratet (Norges version av Socialstyrelsen) genomför nu under 2021 ett projekt där tunga heroinister som anses resistenta mot andra behandlingar ska ges heroin som alternativ behandling.


Det europeiska narkotikaorganet EMCDDA ser detta som en utväg för missbrukare som nu kan bortse från kriminalitet och därmed ges en högre livskvalitet. Norska forskare tar däremot ställning emot detta projekt med Helge Waal i spetsen. De anser att förslaget kommer från okunniga inom ämnet och att det ej är grundat i forskning. Forskarna anser att projektet kommer leda till fler överdoseringar och infektioner skapade från injektionen av drogen. De ser även hur denna lösning både gör missbruket mer socialt acceptabelt samt att heroinister bortser från behandling mot missbruket när staten finansierar det.Heroin är en opiat som görs från morfin och det är en av de mest beroendeframkallande drogerna som används idag. Det farliga med drogen att det starka ruset, som följs av en snabbt ökad tolerans, enkelt leder till beroende. Vid för stort intag kan användaren riskera ett andningsstillestånd som i sin tur kan leda till döden. Drogen skapar även en stark abstinens med symptom av illamående, muskelvärk, uttorkning, sömnsvårigheter och tandvärk. På grund av att det vanligaste intaget av drogen är injicering sprids även HIV, hepatit C och hepatit B enkelt mellan användare.


Det som talar för projektet är att ett flertal Europeiska länder använder denna behandlingstyp HAT med positiva resultat. Norge är att av de länder med högst drogrelaterade dödsfall per million och denna lösning kan förhoppningsvis hjälpa människor som riskerar att överdosera.


Norges beslut har även påbörjat en diskussion i Sverige om att införa detta, där beslutsfattande väntas med tills resultat av projektet visas i Norge.Oavsett om du använder rent Heroin eller en utblandad version, kan det vara tid att sluta. Om du behöver hjälp att överkomma substans-relaterade problem eller ett beroende till någon drog kan du läsa på om hjälporganisationer i länken nedan, eller kontakta oss på LiveClean för råd.https://www.livecleanuf.com/hj%C3%A4lporganisationer-1

300 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla