Narkotika under Corona

Undvik onödiga risker vid narkotikabruk under Corona-pandemin och kom ihåg att risken för överdosering ökar när du inte brukat på en längre tid.

  • Tvätta händerna och använd desinfektionsmedel före användningen.

  • Se till att dina tillbehör är rena.

  • Undvik så långt det är möjligt att injicera och röka.

  • Om du tar injektioner, se till att du har tillräckligt rena tillbehör. Använd inte tillbehören tillsammans med andra.

  • God handhygien är viktig, eftersom coronavirus också smittar genom beröring och till exempel via tillbehör som används gemensamt, och via sådana ytor som en smittad person nyligen har rört vid.

  • Undvik främmande ämnen och särskilt kombinationer av olika ämnen.

  • Kom ihåg att risken för överdosering är som störst om du har hållit paus i narkotikabruket.

  • Om du har symtom som tyder på coronainfektion, ska du undvika att använda narkotika eller använda så små doser som möjligt.17 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla