Är självmedicinering med hjälp av substanser bra?

Självmedicinering är en term som inom sjukvården används för att beskriva användandet av läkemedel utan att konsultera en läkare, men ungdomar idag använder även substanser för att försöka förbättra sin mentala hälsa. Mental ohälsa är ofta en orsakande faktor till att en individ skapar ett missbruk av alkohol och eller narkotika.Till en början kan substanserna verka minska symptomen av stress och ångest, symptom från mental ohälsa kan därmed verka mer hanterbara, vilket agerar som en tillfällig lösning. De som nyttjar substanser kan ofta inte se andra lösningar på hur de ska hantera sina känslor. Vetenskaplig forskning stödjer även detta, där 22% med ångest-syndrom och mer än 21% av de med PTSD använt substanser för självmedicinering på ett skadligt sätt.


Självmedicinering verkar säkert till en början, individen kan även må bättre än tidigare. Vår kultur normaliserar öven användandet av (även i farligt stora mängder) en laglig substans som får en att slappna av och bli mer social. För att svara på frågan i rubriken så är självmedicinering inte lösningen på mental ohälsa, men resultatet visar sig mer tydligt över tidens gång. Användandet av substanser skapar både ett beroende, samtidigt som både mentala tillstånd kan förvärras och psykiska sjukdomar skapas. Studier visar t.ex. hur användandet av kokain förvärrar mentala välmåendet och ökar risken för att skapa bipolaritet över tid. Ett missbruk kan även, i vissa fall, leda till förändringar i hjärnan som bidrar till att en sårbar individ frambringar fler problem med sin mentala hälsa-vilket inkluderar humör och impulsiva kontroll-störningar.


Avslutningsvis så kommer självmedicinering med narkotika och alkohol att förvärra mental ohälsa, med värre resultat ju längre användandet pågått. Forskning visar t.ex. här hur de som brukar cannabis under behandling mot ångest etc, fått sämre resultat än övriga patienter.


Oavsett om du själmedcinerar och du mår bra i nuläget, kan det vara tid att sluta och söka annat stöd. Om du behöver hjälp att överkomma substans-relaterade problem eller ett beroende till någon drog kan du läsa på om hjälporganisationer i länken nedan, eller kontakta oss på LiveClean för råd.


https://www.livecleanuf.com/hj%C3%A4lporganisationer-1

66 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla