Avenir är ett rent och elegant teckensnitt som är en favorit hos designers. Perfekt för titlar, paragrafer och mer.

Om Du Hittar

Någon Vid Olycka

Säkra platsen:

Säkra platsen individen är vid utan att du sätter dig själv i fara, Ring sedan 112 för hjälp.

Undersök medvetande:

Prata med individen och ge simpla befäl, t.ex. att röra på fingrarna, öppna ögonen. Om de inte reagerar, nyp undersidan av överarmen för att leta efter reaktioner.

 

Undersök om individen andas:

Undersök om de andas, om nödvändigt städa den yttre delen av individens mun. Luta bak deras huvud för att säkra andningsvägen. Luta dig över personen för att se följande: höjer sig deras bröst, låter deras andning, känner du deras andning mot kinden, Hjälp med HLR om individen inte andas, ring Ambulans om individen är medvetslös, skadad eller påverkad.