Maria Ungdom

Misbruk - Familjeproblem - Psykisk ohälsa

Maria Ungdom är en ungdomsmottagning för personer under 20 år som har eller riskerar hamna i ett drog/alkoholmissbruk. Mottagningen är öppen dygnet runt för besök eller telefonrådgivning. Maria Ungdom har en sträng sekretess, så uppgifter om dig förs inte vidare till polisen om det inte gäller ett allvarligt brott. Att komma till vår akut- och heldygnsvård samt öppenvård är alltså inget som automatiskt hamnar i något register hos polisen. Däremot kontakter de socialtjänsten och dina vårdnadshavare om du är under 18 år.

Nummer:08-123 474 10

images.png