Abstrakta pappersutskärningar

LSD

lysergsyradietylamid

Användning av LSD: LSD ger som många andra hallucinogena droger hallucinationer vid låga doser. Det är en av de kraftigaste droger som existerar idag och en normaldos kan vara så liten som 80 milligram. 

Hallucinationer syns, hörs och känns beroende på yttre och inre förutsättningar, miljö och emotionellt stånd. Under ruset förvrängs tid, rum och individen själv av drogen.

 

Effekt: De tydligaste kroppsliga tecken på LSD är ökad salivproduktion, ökat tårflöde och framförallt förstorade pupiller. LSD leder inte till beroendetillstånd och påverkar framförallt psyket. Under ruset kan användaren även drabbas av ångest, paranoia och panik. I värre fall har LSD skapat kvardröjande psykostillstånd som vara i dagar efter intag. Det är vanligt att drabbas av återtrippar där individen veckor-månader efter trippen får ett rus med liknande effekt. Det triggas oftast av alkohol eller andra droger.

Ruset börjar efter cirka 30 minuter och pågår efter med varierad intensitet under 8-12 timmar, men längre högar kan även ske.

Statistik tyder på att skolelever sällan använder drogen pågrund av de oberäkneliga effekterna en tripp kan skapa redan första gången.

images (8).jpeg
nedladdning (7).jpeg