Snedtändning

Opiater

Anledningen till att det  finns få berättelser med snedtändningar på opiater är för att  de  som snedtänder på dessa droger överdoserar. Detta har två möjliga förödande konsekvenser. Det första och mindre dåliga är att individen får kraftigt kränkande , illamående och huvudvärk. Dessa symptom fortsätter sedan till kroppen är återställd. I det värre fallet dör individen som överdoser från att kroppen inte kan hantera mängden gift (droger) individen tagit. Det är viktigt att i alla lägen ringa ambulans (112) vid tecken på överdosering  i och med att konsekvenserna om sjukvård inte ges snabbt är förödande.