heroin_35518743_ver1.0.jpg
1314593_042816-wtvd-heroin-generic-img.j

Heroin är  en opiat som görs från morfin och det är en av de mest beroendeframkallande drogerna som används idag. Det finns två typer av heroin, brunt och vitt. Brunt  heroin ser ut som grå-vita stenar som även kommer i pulver, denna sort  röks som cigaretter eller pipor. Vitt heroin  har en konsistens som  påminner om mjöl, detta anses vara en renare form av drogen och  är därför dyrare. 

Vid intag av drogen skapas en stark känsla av eufori som blir mer stillsam efter 30 minuter, användaren har sedan en euforisk känsla i timmar efter intag. Det farliga med drogen att det starka ruset, som följs av en snabbt ökad tolerans, enkelt leder  till beroende. Vid för stort intag kan användaren riskera  ett andningsstillestånd som i sin tur kan leda  till döden. Drogen skapar även en stark abstinens med symptom av illamående, muskelvärk, uttorkning, sömnsvårigheter och tandvärk. På grund av att det vanligaste intaget av drogen är injicering sprids även HIV, hepatit C och hepatit B enkelt mellan användare.