Pile av piller

Ecstasy

Effekter av Ecstasy: Ecstasy har både hallucinogena och stimulerande effekter, det hallucinogena framkallar en förvrängd bild verkligheten medan det centralstimulerande påverkar det centrala nervsystemet. 

Det kraftigaste effekterna är en upprymd, glas, energisk och euforisk känsla. Användaren kan även drabbas av hyperaktivitet, rastlöshet ångest och sämre självkontroll.

 

Ruset varar i 2-4 timmar och avtändningen är fylld av trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest.  Detta samtidigt som minnet av tiden individen är påverkad  försämras. Även om  intaget av drogas upphör riskerar de negativa effekterna av antändning att fortsätta i veckor-månader. Detta för att ecstasy påverkar serotonin nivåerna i hjärnan kraftigt vilket kan tömma serotonin-depåerna i hjärnan. Individer kan därmed lida av depression och psykoser i efterhand.

images (9).jpeg
nedladdning (8).jpeg