Patientrum

Crack

Har en kortlivad hög som snabbt följs av depression, ångest och ett behov av mer Crack. Resultat av användandet  blir en extrem ökning av puls, muskelryckningar och psykiska konsekvenser i form av paranoia, ilska och ångest. Att röka drogen är även farligt för att den mixas med okända substanser som skapar skador i lungorna, vilket leder till andningssvårigheter. Konstant användande minskar hunger och sömnbehov. Depressionen som skapas under avtändning blir starkare för varje gång drogen används, vilket ökar behovet av drogen. Flertal  fall har rapporterats där våld och brott begås av användare för att få tillgång till drogen.

nedladdning (10).jpeg