b690905835211c3fc499a1a1854ecc33.jpg

Cigaretter

E-Cigaretter

Olika tobaksprodukter innehåller det centralstimulerande ämnet nikotin som är kraftigt beroendeframkallande. Det starka beroendet skapar även en större användning av tobaksprodukter, vilket resulterat i stora hälsoproblem för samhället. Nikotinet upplevs första gången som obehagligt och kan ge en illamående känsla, medan användare upplever en behaglig, motsatt känsla. En stor del av de som använder tobak vill sluta, men det starka beroendet i kombination med nikotinets tillgänglighet försvårar detta.

 

E Cigaretter (vape) är ett alternativ till rökning och det fungerar genom att en särskil rökvätska hettas upp  och bildar ånga.  E cigaretter ses som mer hälsosamma pga att de inte innehåller många av de giftiga ämnen som cigaretter har, däremot är hälsoriskerna fortfarande till stor del okända.

 

Cigaretter innehåller tobak  som i sin tur skapar ett beroende genom sitt nikotin. Anledningen till rökning kan variera från grupptryck och identitet till den lugnande känslan rökning ger. Tydliga effekter av rökning är t.ex. gula tänder, intensiv hosta, acne, sämre kondition och sämre prestation i sängen. Rökning ökar även risken för farliga  sjukdomar i hjärtat och lungorna. Rökning skapar även passiv rökning för individer i omgivningen som andas in röken från rökaren vilket kan leda till sjukdomar även för omgivningen.

2531547.jpg
cigarette-cool-sweet-cancer-made-totaly-