Chock

Vad händer:

En chock kan vara livshotande pga att de kan skapa otillräcklig syretillförsel till hjärnan och andra organ. Det kan skapas av stora doser alkohol, benzo, ketamin och opiater som skapar stor fysisk och mental stress. 

 

Psykisk chock: stor mental stress, självmordsrisk

 

Septisk chock: kan skapas av en irriterad infektion, blodförlust.

 

Symptom:

snabb, svag puls, individen är blek, kallsvettig, virrig/irriterad, desorienterad, yrsel

 

Undvik

Ge inte personen något att äta eller dricka, på rund av risken att få ner det i luftvägarna. Lämna heller inte personen ensam utan invänta hjälp. 

 

Vad du ska göra:

Lägg individen rak på rygg, undersök om individen andas, andas hen lägger du personen i stabilt sidoläge, andas hen ej måste HLR påbörjas.

 

Ring 112 för ambulans medans ovanstående punkt sker! Beskriv individens stadie och be om beskrivningar för vad du ska göra.