cannabis_ny_svensk_studie_600x416.jpg

Cannabis

Edibles

Användning av Cannabis: Cannabis är den vanligaste narkotikaklassade drogen i Sverige samt i resten av världen. THC som är en aktiv substans i cannabis ger användaren ett rus och används därför ofta som en markör för styrkan som den enskilda sorten har. Cannabis är fettlösande vilket innebär att drogen stannar i kroppen under en längre tid, cirka 6 veckor. Drogen lagras därför oftast i hjärnan och i olika inälvor. Det innebär att personen kan uppleva nedsatta kognitiva funktioner flera veckor efter senaste intaget. Vissa studier har kunnat visa att starka strängar av cannabis även kan leda till minnesförlust. 

Om Cannabisen förtärs via rökning så kan det leda till en utveckling av rökrelaterade sjukdomar såsom cancer och bronkit. Cannabisanvändare löper samma risk som andra psykedeliska droger. 

Effekt: Edibles har samma effekt som gräs, men ger en större och mer okontrollerbar hög. Det förvrängda syntillståndet kan även orsaka snedtändningar som resulterar i Större psykiska ärr och skador. Användaren blir även väldigt lugn, vilket gör det svårt att upptäcka en snedtändning och svårt för individen att själv söka hjälp. 10 - 40 minuter efter att personen fått i sig drogen så kan personen känna ett rus. Tidsuppfattningen ändras och timmar kan kännas som minuter och minuter som timmar.

what_is_hemp_marijuana_and_cannabis_800x
nedladdning (9).jpeg