nedladdning (20).jpeg

Familjeproblem - Psykisk ohälsa

BUP är en förkortning för barn- och ungdomspsykiatrin. Där kan du få hjälp om du mår dåligt. Det vanligaste är att prata med någon, för att reda ut varför du mår dåligt och hur du kan få hjälp. Det brukar vara bra om föräldrar eller andra vuxna också är med. BUP hjälper bland annat med problem i familjen, problem med vänner, ensamhet, koncentrationssvårigheter, svåra händelser, ångest, depression, ätstörningar, självskadebeteende mm.