0.png

Familjeproblem - Psykisk ohälsa

BRIS:Barnens rätt i samhället, BRIS, är en partipolitiskt och religiöst obunden svensk  ideell förening som verkar för barns rättigheter i Sverige. Om du är under arton kan du ringa 116 111 för att få prata med en kurator, Bris erbjuder även stöd till barn och unga via gruppstöd. I en stödgrupp får du träffa andra barn i samma situation, du får kunskap om dina rättigheter och stöd i att hantera din situation.