white-powder-explosion-isolated-black-ba

Amfetamin

Amfetamin är en centralstimulerande drog som påverkar det centrala nervsystemet. Mindre doser ger känslor av ökad energi, medvetenhet och vakenhet. Det kan även minska hungerkänslor och leda till ett högre blodtryck. Ruset kan vara i flera  timmar och av större doser kan användaren uppleva feber, svettningar, yrsel och huvudvärk. Den ökade påfrestningen på kroppen kan leda till cirkulationskollaps vilket är ett direkt livshotande tillstånd. Användning kan, när de positiva känslorna försvinner, leda till abstinensbesvär och utmattnings känslor. Eftersom amfetamin tar bort hungerkänslorna kan långvarigt missbruk ofta leda till minskad vikt och sjukdomar som är relaterade till vitaminbrist och undernäring.

655525560-ketamine-mdma-amfetamine-drug-