Alkoholförgiftning

Varför sker detta:

Individen inblandad har fått i sig för höga halter alkohol så att kroppen ej kan hantera mängden och därför stänger av.  100-200 personer dör varje år av detta i kombination med andra droger och eller hjälpmedel.

 

Symptom:
illamående

kräkningar

buksmärta

våldsamt/stökigt beteende

flummigt tal, osammanhängande mellan tal.tankar

kramper

hög röd-blå lila ansiktsfärg

 

Vad ska du göra:

Har personen andra sjukdomar, har tagit andra droger eller läkemedel tillsammans med alkohol eller har onormal andning, puls eller ansiktsfärg så bör man kontakta sjukvården akut.(112)

Om någon enbart har druckit alkohol, går att väcka och tala med, har normal andning, puls och ansiktsfärg - så lägg personen i stabilt sidoläge och låt personen sova ruset av sig,